Agenda

20150722071407_agendalogo4x

Manifestatiounen an Aktivitéiten vun der Trëntenger Musek

2019

13. Januar

9. Februar

8. Juni

7. Juli

 

Generalversammlung zu Waldbriedemes am Museksall

Fueskniet backen

Galaconcert zu Waldbriedemes

Kiischtefest zu Trënteng